Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utile


Privatization

E-services Registru Chamber

Cetăţenie

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născut pe teritoriul Republicii Moldova) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobândi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere. Solicitantul urmează să depună la Ambasadă sau la Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE al RM următoarele acte:

  • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
  • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai); 
  • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
  • Certificatul de naştere;
  • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi în 2 copii;
  • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ ; În cazul divorţului, persoanele de gen feminin prezintă extrasul din Registrul de căsătorie
  • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
  • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
  • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din Republica Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, la oficiul din mun.Chişinău, str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. 25-51-55).
  • Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau  taxa consulară de 10 Euro  şi cu cea aferentă în cazul perfectării setului de documente de către Ambasadă.

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba de stat sau în limba rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât în cea de stat sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte, care necesită a fi prezentate poate fi consultată la Ambasadă.