Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Suportul acordat de Ambasadă în situaţii excepţionale

În caz de deces

În cazul decesului în străinătate a unui cetăţean al Republicii Moldova, adresaţi-vă la Ambasada Republicii Moldova acreditată în această ţară, unde veţi afla ce acţiuni va întreprinde misiunea în sprijinul Dvs.

Ce poate face Ambasada (Secţia Consulară)

  • Afla informaţia oficială despre măsurile necesare pentru repatrierea defuntului în Republica Moldova.
  • Funcţionarii consulari vă vor ajuta să faceţi mai rapid procedura de repatriere.

Ce nu poate face Ambasada (Secţia Consulară)

  • Nu poate achita cheltuielile de repatriere a defunctului.
  • Nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit.

Paşii întreprinşi pentru repatrierea corpului neînsufleţit:

  • Obţinerea certificatului de deces (legalizat de către organele statului străin).
  • Obţinerea certificatului vamal (pentru confirmarea prezenţei în sicriu doar a decedatului).
  • Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere).
  • În cazul înmormântării în străinătate, persoanele ce nu intră în gradul de rudenie I (mama, tata, sora, frate, soţie, soţul) şi vor să ia parte la funeralii vor obţine procură eliberată de către notar şi legalizată conform cerinţelor statului respectiv (aplicarea Apostilei sau supralegalizarea de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, şi apoi de Ministerul Afacerilor Externe al statului străin).
  • Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul.
  • În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova din străinătate sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormîntarea persoanei în statul străin.