Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate în condiţii legale, care au decis să se stabilească cu trai permanent în ţara de reşedinţă depun la Ambasadă o cerere în acest sens şi prezintă în original şi copie:

”confirm imaginea personală pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii, semnătura);

”confirm imaginea copilului meu pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii minorului, semnătura reprezentantului legal);

”confirm imaginea persoanei pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii persoanei, semnătura reprezentantului legal);

Fotografia nu trebuie să fie mai veche de şase luni.

Fotografia trebuie să reprezinte imaginea subiectului, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gura închisă.

Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.

Nu sunt permise acoperăminte pentru cap şi freze ce închid faţa.

Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fondal.

Dacă persoana poartă ochelari, ochii trebuie să se vadă clar, fără reflecţii de la ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate.

Pe fotografie trebuie să lipsească efectul „ochilor roşii”.

Suplimentar la documentele specificate mai sus, după caz, vor fi solicitate următoarele acte:

Nu se prezintă declaraţiile autentificate notarial ale soţilor sau foştilor soţi  în cazul, în care aceştia pe teritoriul Republicii Moldova sunt lipsiţi de drepturile părinteşti sau declaraţi pierduţi fără veste în baza unei hotărâri a instanţei de judecată.

În temeiul documentelor prezentate, funcţionarul consular întocmeşte dosarul de stabilire cu domiciliu permanent, pe care îl remite în adresa DD pentru examinare şi luarea deciziei.

Dosarul conţine cererea-chestionar PA, documentele în original şi copie specificate mai sus.

Actele de identitate, documentele ce atestă evidenţa militară, adeverinţa de pensionar sau legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate etc. anexate la dosar nu se perforează. Cetăţenii Republicii Moldova care solicită stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate şi care posedă buletin de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau paşaport de tip sovietic valabil, depun cererea de stabilire cu domiciliul permanent fără a fi perfectat un buletin de identitate nou.

Rezultatele examinării dosarului privind stabilirea cu domiciliu permanent peste hotare în cadrul DD se aduc la cunoştinţa solicitantului în scris. În caz de respingere sau suspendare a cererii de stabilire cu domiciliul permanent în străinătate DD informează MAEIE despre motivele refuzului sau suspendării, cu excepţia celor ce se referă la termenul de suspendare a procedurii de examinare a cererii care nu poate depăşi 3 luni de la data expirării termenului iniţial.

La eliberarea paşaportului persoanei stabilite cu domiciliu pe teritoriul unui stat străin, care a dobândit cetăţenia Republicii Moldova se prezintă suplimentar în original şi copie adeverinţa privind acordarea sau avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova eliberate de organul competent şi paşaportul naţional al statului străin sau documentul de călătorie pentru apatrizi.

La eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul permanent peste hotare va fi aplicată menţiunea respectivă în acesta.