Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Eliberarea Titlului de călătorie

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova următoarelor categorii de persoane:

Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse de către solicitant în mod personal, prin intermediul unei persoane împuternicite sau pot fi transmise prin poştă la orice misiune diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.

Titlul de călătorie poate fi eliberat şi la solicitarea scrisă a autorităţilor Republicii Moldova, autorităţilor statului de reşedinţă sau al celui acreditar, precum şi a organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale, în următoarele cazuri:

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:

Atenţie: Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile. În cazuri motivate, titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile. Cazuri motivate sînt considerate:

Pentru mai multe detalii referitoare la eliberararea Titlului de călătorie, contactaţi Ambasada.