Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Întocmirea actelor de stare civilă

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate au dreptul să se adreseze la Ambasadă pentru a înregistra actele de stare civilă, cum ar fi naşteri, decese, căsătorii, schimbarea numelui de familie şi / sau a prenumelui. De asemenea Ambasada are competenţa de a elibera duplicate ale certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă şi de a transcrie actele de stare civilă eliberate de către organele competente ale statului de acreditare.

Pentru înregistrarea naşterii, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă, de regulă, următoarele acte:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasada poate solicita prezentarea şi a altor acte, după caz.

Pentru înregistrarea decesului, solicitantul urmează să prezinte Ambasadei, de regulă, următoarele documente:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasada poate solicita prezentarea şi a altor acte, după caz.

Pentru înregistrarea căsătoriei, solicitantul urmează să prezinte Ambasadei, de regulă, următoarele documente:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasada poate solicita prezentarea şi a altor acte, după caz.

Pentru înregistrarea schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui, solicitantul urmează să prezinte Ambasadei, de regulă, următoarele documente:

Lista expusă nu este una exhaustivă.

Pentru eliberarea duplicatelor certificatelor şi extraselor după actele de stare civilă, solicitantul urmează să prezinte Ambasadei, de regulă, următoarele documente:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasada poate solicita prezentarea şi a altor acte, după caz.

Pentru transcrierea actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale statului de acreditare, solicitantul urmează să prezinte Ambasadei, de regulă, următoarele documente:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasada poate solicita prezentarea şi a altor acte, după caz.