Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Întocmirea actelor notariale

Funcţiile notariale în străinătate sunt îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze la Ambasadă pentru perfectarea actelor notariale.

Ambasada perfectează următoarele acte notariale:

La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită acest serviciu. Pentru a solicita îndeplinirea unor acte notariale, cetăţenii Republicii Moldova urmează să se prezinte la Ambasadă în faţa funcţionarului consular cu actele de identitate valabile – buletinul de identitate sau paşaportul pentru călătorii în străinătate. Identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliu sau se află temporar în statul de acreditare, se stabileşte în baza permisului de şedere sau a paşaportului naţional.