Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Luarea la evidenţa consulară

Luarea la evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova presupune înregistrarea la Ambasadă a cetăţenilor care se stabilesc cu domiciliu permanent sau temporar în străinătate.

Includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova se face gratis.

Există două categorii de includere în evidenţă consulară:

În evidenţă consulară pot fi luaţi doar cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi permanent sau temporar în străinătate. Astfel, după luarea la evidenţă, dispunînd de datele de contact ale cetăţenilor, Ambasada va putea lua legătura cu cetăţenii pentru a-i invita să participe la acţiunile culturale şi de alt gen desfăşurate de Ambasadă sau pentru a-i anunţa despre situaţiile excepţionale sau de urgenţă ce îi vizează pe ei sau rudele/persoanele apropiate ale acestora (de exemplu, contactarea rudelor în cazuri de calamităţi naturale pentru asigurarea siguranţei acestora, ş.a.).

Pentru a fi luaţi în evidenţa consulară, cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul permanent sau aflaţi temporar în străinătate, urmează să prezinte Ambasadei următoarele documente: